Dopel Kutular | Oluklu Mukavva Levha

Oluklu mukavva kolilerin yarı mamul şekli olan levha tek başına ayıraç veya separatör olarak kullanılır. Ayrıca palet ara mukavvası olarakda kullanılır. Katlar arasında düzgün ve homojen bir yapı yok ise, sürtünmeye bağlı olarak ezilme çizilme veya şerare çıkma olasılığında mutlaka kullanılmalıdır.

E, B ve C dalga boylarında tek ve bunların farklı şekillerinden oluşan çift dalga oluklu mukavva ve levha üretimi yapılmaktadır.